Kontakt oss

Oddvar Rauø
Dagfinn Tangvik

Økonomi og administrasjon

400 06 160

dagfinn@staurfjellbakeri.no

Gunnar Ødegaard
Ann-Magritt Røe

Produktkvalitet, PU og salg

954 99 554

annmag@staurfjellbakeri.no

Tone Harbakk

Markedsføring og design

995 73 386

tone@staurfjellbakeri.no

Even Sugaren
Geir Henning Pedersen