Vi flyttet inn i et nytt og moderne produksjonsbygg på Tolga i desember 2021. Under planleggingsfasen var energibesparelse et av flere viktige fokusområder. Vi fikk bygget en brønnpark for å utnytte bergvarmen. Parken består av totalt 10 brønner, hver med en dybde på 250-300 meter. Brønnparken, med tilhørende varmepumpe, brukes både til oppvarming av produksjonslokalet i den kalde årstiden og til oppvarming av vann, men også til kjøling av produksjonslokalet på varme dager.

Brønnparken, god byggisolering, skreddersydd ventilasjon og gjenbruk av varme fra ovner og produksjonslokalet, gjør at vi i første halvår 2023 har redusert strømforbruket med mer enn 45% sammenlignet med første halvår 2021. Dette på tross av investering i mere produksjonsutstyr og økt produksjon.

Nå tar vi dette et skritt videre og ønsker å gjennomføre ytterligere tre gode energitiltak. Det største tiltaket er utnyttelse av det store takarealet, hvor vi har signert kontrakt på et solcelleanlegg. Anlegget vil dekke omtrent vel 1 500 m2 av vårt takareal. Monteringen startet 7. august og vi forventer at anlegget er ferdigstilt i løpet av september i år. Anlegget vil kobles opp mot vårt sentrale driftsovervåkingsanlegg og vårt energioppfølgingssystem.

Målet med de tre nye energitiltakene er å oppnå en reduksjon i strømforbruket på nærmere 60% i driftsåret 2024 og årene fremover sammenlignet med forbruket før vi flyttet inn i det nye anlegget.